JavaScript

at your enterprise

Presentation by @g00glen00b — Consultant at @OptisNV

JavaScript... it's everywhere!

JavaScript... it's everywhere!

JavaScript... it's everywhere!

JavaScript... it's everywhere!

 • Dzone, Reddit, StackOverflow, ...
 • JavaScript is populair
 • Dagelijks nieuwe frameworks en libraries

Is it that good?

 • Grote vooruitgang laatste decennium
 • HTML5
 • Explosieve groei van frameworks and libraries
 • Application lifecycle tools (mede dankzij Node.js)

HTML5

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nieuwe elementen Local storage Local database Geolocation Video API Audio API Canvas WebGL File API WebSockets CSS3

Nieuwe frameworks

Application lifecycle

  • Yo
  • Grunt
  • Bower
  • Component
  • PhantomJS
  • Karma
  • QUnit
  • Jasmine
  • The intern
  • ...

The "developer" improved

 • Meer developers zijn op de hoogte van de DO en de DON'T's
 • Vergelijken met "===" en "!=="
 • Global namespace vermijden
 • Gebruik van closures
 • ...

Wat met de rest van de wereld

Microsoft

 • Silverlight?
 • Node.js voor Windows Server
 • Internet Explorer & HTML5 support

Adobe

 • Flash voor Linux + Android?
 • Acquires Phonegap, platform voor mobile apps met HTML5 + CSS + JS

Java

 • JavaServer Faces (JSF)?
JSF vs AngularJS

Google

  • Google Web Toolkit?
  • Enorm veel succes met AngularJS
  • Dart

IBM

 • Lanceert cloud platform BlueMix met support voor Node.js + MongoDB
 • Ontwikkelt Node-red, een Node.js variant voor Apache Camel
 • Acquires Worklight, platform voor mobile apps met HTML5 + CSS + JS

Mozilla

 • Research projecten zoals asm.js, Parallel JavaScript, ...
 • Samenwerking met Epic: Unreal engine in browser
 • Webmaker: Tutorials voor het maken van toepassingen op het web

JFrog

 • Gekend van Artifactory
 • Nu ook voor Node.js packages

Andere

 1. eBay - ql.io

 2. Paypal - KrakenJS

How do we do it?

3 stappen

 • 1. RESTify your data
 • 2. Front-end herwerken
 • 3. Application lifecycle uitbreiden

RESTify your data

  • Business data via web services
  • JSON of XML?
  • Multi-channel approach (mobile?)
  • Eenvoudige integratie met frameworks

Front-end herwerken

 • Monoliet JS bestanden
 • Hoe koppeling logica + HTML vermijden
 • Structuur
 • Testability
 • Zijn daar design patterns voor?
 • Model, View, Controller
  • HTML = view
  • Logica = controller

Uitbreiden van application lifecycle

  • Dependency management
  • Minification + compressing
  • Unit testing
  • Steeds meer tooling dankzij Node.js
  • Yeoman
   • Yo: Project scaffolding
   • Grunt: Task runner
   • Bower: dependency management
   • Kunnen afzonderlijk ge├»nstalleerd worden

Uitbreiden van application lifecycle

Test, 1, 2, 3...

  • Test je JavaScript code
  • JavaScript testing frameworks:
   • QUnit
   • Jasmine
  • KarmaJS test runner
   • Grunt plugin
   • Reporters
   • Browser
   • PhantomJS: Headless testen

Uitbreiden van application lifecycle

Voorbeeld lifecycle

 1. Start project: Project scaffolding met Yo
 2. Development project:
  • Dependency management met Bower
  • Versionering van dependencies
  • Code quality + test coverage met Grunt
 3. Deployment project: Deployment in cloud met Grunt
 4. Continuous integration: Met Jenkins (of Travis CI)
 5. Versioning: Git
  • Project kan herbruikt worden in andere projecten
  • Tagging releases: Bower dependency versies

Toekomst

 • Met deze drie stappen ben je klaar voor de toekomst
 • Node.js? Back-end aanpassen
 • Mobile? Nieuwe app op basis van business services

Toekomst

Get MEAN

  • Full JavaScript stack
   • MongoDB: NoSQL database (JSON/BSON documenten)
   • Express: Web framework voor Node.js
   • AngularJS: Client-side MVC framework
   • Node.js: JavaScript platform
  • Ook andere stacks bestaan:
   • Meteor
   • Nodember
   • ...

Demo

Application lifecycle: Maven & Grunt

JavaScript in Industry

The end

Questions?Nu allemaal snel de uitslag van #COLCIV #WK2014 checken